Jogi nyilatkozat

Jelen honlapot a dr. Farkas Dorottya tartja fenn. A jogi nyilatkozat a mediatorpont.hu és mediatorpont.com oldalakra vonatkozik. Az ezen a honlapon elhelyezett valamennyi információ csupán tájékoztatásul szolgál, az nem minősül jogi tanácsnak és ezen információk átadása nem hoz létre a mediációs iroda és a honlap látogatója között mediátor-ügyfél jogviszonyt. A honlap olvasója az őt érintő mediációs és jogi kérdésekben a Mediátorpont közvetítőihez fordulhat tanácsért.

Engedélyek

A Mediátorpont minden mediátora az Igazságügyi Minisztérium által regisztrált közvetítő. A közvetítői névjegyzék az Igazságügyi Minisztérium honlapján tekinthető meg.

A honlap szerkesztői minden lehetséges eszközzel arra törekszenek, hogy biztosítsák a weboldalon megjelenő információk és tanácsok pontosságát, ennek ellenére esetlegesen előfordulhatnak véletlen hibák a weboldal tartalmában.

Kérjük, amennyiben hibát tapasztalnak, jelezzék nekünk az elérhetőségeink egyikén.

Jogi nyilatkozat - aláírás

Felelősség-kizárás

weboldal tulajdonosa a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősséget bárminemű közvetlen, különleges, közvetett, vagy következményként fellépő kárért, (ideértve bármilyen elmaradt hasznot, elmaradt bevételt, várt megtakarítások elvesztését, többletköltségeket vagy felesleges kiadásokat, személyes adatok elvesztését vagy egyéb adatvesztést) és minden egyéb bármilyen jellegű és bármilyen okból eredő kárért, amely jelen weboldal használatából, illetve amely dr. Farkas Dorottya weboldaláról közvetlen vagy közvetett módon szerzett bármely vélemény vagy információ felhasználásából származik.

A felelősségvállalás kizárása vonatkozik minden kárra, amit bármely olyan vírus, kártevő, fájl vagy program okoz, amelyet számítógépes szoftverek, hardverek és más telekommunikációs berendezések működésének akadályozására, megszakítására, károsítására, vagy azok funkcionalitásának korlátozására, vagy integritásának veszélyeztetésére terveztek; továbbá vonatkozik bármely anyagra, amelynek átvitele a weboldalunkon keresztül vagy annak részeként történik, illetve bárminemű onnan letöltött anyagra.

A személyes adatok kezelése

Jelen honlap a Google véleményekben önkéntesen leírt véleményeken kívül nem tüntet fel az ügyfeleinek kilétével kapcsolatos információt. A honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a weboldal tulajdonosa részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a weboldal tulajdonosához kerül át, azt a weboldal tulajdonosa szabadon felhasználhatja.

Amennyiben a honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a weboldal kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére dr. Farkas Dorottya tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

Elérhetőségeink

A szerzői jog védelme

A honlapon szereplő bármilyen szöveg, kép, logo, grafika dr. Farkas Dorottya mediátor tulajdonában van és a szellemi alkotásokra vonatkozó polgári- és büntetőjogi védelemben részesül. Ezek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik. Minden jog fenntartva.

A honlap utolsó frissítésének dátuma: 2019.06.02.