Közvetítõi eljárás

Azt gondolom, hogy a közvetítői eljárás büntetőügy- illetve szabálysértési ügyekben téma sokakat érint, ezért az alábbiakban szeretnék egy kis tájékoztatót adni.

Kedves szülők, amennyiben gyermekük büntető (rongálás, zaklatás, lopás, testi sértés, stb…) vagy szabálysértési ügybe keveredett érdemes utána nézni, hogy van-e lehetőség közvetítői eljárásra.

Miért válasszam a közvetítői eljárást büntetőügy vagy szabálysértési ügy esetén?

Ha én vagyok az ügy sértettje:

 • ✓   Nyugodt körülmények között elmondhatom, hogy milyen hatással volt életemre a bűncselekmény, a terheltnek elmesélhetem érzéseimet a történtekkel kapcsolatban.
 • ✓   Kérdéseket tehetek fel az elkövetőnek, megismerhetem az ő álláspontját az üggyel kapcsolatban.
 • ✓   Őszintén elmondhatom, hogy mire van szükségem ahhoz, hogy fel tudjam dolgozni a bűncselekmény által okozott sérelmeket és végre le tudjam zárni a történteket.
 • ✓   A nekem megfelelő jóvátételhez juthatok.
 • ✓   A büntető ügy hamarabb lezárulhat.

Milyen előnyei lehetnek az elkövető számára a mediációnak?

 • ✓   Önként vehet részt a mediációs eljárásban.
 • ✓   Aktív részese, alakítója lehet a folyamatnak.
 • ✓   Személyesen találkozhat cselekménye sértettjével, és elmondhatja indokait. – Megbánást tanúsíthat, megnyugvást találhat.
 • ✓   Olyan jóvátételi formát javasolhat, melynek teljesítésére képes.
 • ✓   Ha jóváteszi az okozott sérelmet, elkerülheti az eljárás folytatását és nem válik büntetett előéletűvé, vagy a kiszabandó büntetése korlátlanul enyhíthető.

Közvetítői eljárás, büntetőügy, szabálysértési ügy

 

Az én ügyemben van lehetőség közvetítői eljárás lefolytatására? – Mit mond a jogszabály?

Nem büntethető, aki a vétség vagy háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett elkövetését a vádemelésig (tehát még a nyomozás során!) beismerte, és közvetítői eljárás keretében – vagy azt megelőzően, de a közvetítői eljárás keretében született megállapodásban jóváhagyva – a sértett által elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette.

 

Milyen ügyekben van lehetőség közvetítői eljárás lefolytatására?

– Élet, testi épség és az egészség elleni (pl: testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása)

– Az emberi szabadság elleni (pl: emberrablás, emberkereskedelem, kényszermunka, személyi szabadság megsértése, kényszerítés)

– Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni (pl: a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erőszak, az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése, egészségügyi önrendelkezési jog megsértése, személyes adattal visszaélés, közérdekű adattal való visszaélés, magánlaksértés, zaklatás, magántitok megsértése, levéltitok megsértése, kiszolgáltatott személy megalázása, rágalmazás, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala, becsületsértés, kegyeletsértés,

– Közlekedési (pl: közúti baleset okozása, járművezetés ittas állapotban, járművezetés bódult állapotban, járművezetés tiltott átengedése, cserbenhagyás) a

– Vagyon elleni (pl: lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, gazdasági csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, jogtalan elsajátítás, orgazdaság)a

– Szellemi tulajdonjog elleni (pl: bitorlás, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása, jogkezelési adat meghamisítása, iparjogvédelmi jogok megsértése)

A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a fent meghatározott bűncselekmények esetében az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében – vagy azt megelőzően, de a közvetítői eljárás keretében született megállapodásban jóváhagyva – a sértett által elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette.

 

 

Közvetítői eljárás szabálysértési ügyekben

2014. január 1. napjától

Az ügy közvetítői eljárásra utalásának a szabálysértési eljárás alatt egy alkalommal van helye. Nem akadálya az ügy közvetítői eljárásra utalásának, ha az eljárás alá vont személy a szabálysértéssel okozott kárt részben vagy egészben már önként megtérítette.

A szabálysértési hatóság vagy a bíróság az eljárás alá vont személy vagy a sértett indítványára a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés, a kiemelt közlekedési szabálysértések (ittas vezetés, az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, a közúti közlekedés rendjének megzavarása, engedély nélküli vezetés, érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés, vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése, megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés) és a közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések (közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése, vasúti szabálysértés, víziközlekedési szabályok megsértése, légi jármű fedélzetén elkövetett szabálysértés, a légiközlekedés biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése), valamint a fiatalkorú által elkövetett szabálysértés miatt indult eljárást legfeljebb 30 napi időtartamra felfüggeszti és az ügyet közvetítői eljárásra utalja, ha

a) az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetéséért való felelősségét elismerte, valamint vállalja a szabálysértéssel okozott sérelmet a sértett által elfogadott módon és mértékben jóvátenni,

b) az eljárás alá vont személy és a sértett is hozzájárult a közvetítői eljárás lefolytatásához, és

c) a szabálysértés jellegére, az elkövetés módjára és az eljárás alá vont személyre tekintettel a szabálysértési eljárás lefolytatása mellőzhető.

Nem alkalmazható a közvetítői eljárás olyan eljárás alá vont személy ügyében, aki ellen korábban szabálysértési eljárás indult, az annak során alkalmazott közvetítői eljárás eredményes volt, és az eredményes közvetítői eljárás befejezésének időpontja óta egy év még nem telt el.

 

A közvetítői eljárás illeték- és díjmentes

A közvetítői eljárás csak a sértett és a terhelt önkéntes hozzájárulásával folytatható le. Az eljárásban a sértett és a terhelt egyenrangú felek, az eljárás során bármikor visszavonhatják a részvételre vonatkozó hozzájárulásukat, és minden egyezségre önként kell jutniuk.

Kik folytatják le a közvetítői eljárást büntetügy és szabálysértési ügy esetén?

A fővárosi és megyei kormányhivatalok erre kiképzett pártfogó felügyelői.

Mikor kizárt a közvetítői eljárás?

ha az elkövető:

 • ✓   többszörös vagy különös visszaeső,
 • ✓   a bűncselekményt bűnszervezetben követte el,
 • ✓   bűncselekménye halált okozott,
 • ✓   a szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt vagy a szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt, illetve próbára bocsátás vagy vádemelés elhalasztásának tartama alatt követte el, vagy
 • ✓   korábban szándékos bűncselekménye miatt közvetítői eljárásban vett részt, és ennek eredményeként vele szemben az eljárást büntethetőség hiányában megszüntették vagy a büntetést korlátlanul enyhítették, feltéve, hogy az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésétől az újabb szándékos bűncselekmény elkövetéséig két év még nem telt el.

Jogi háttér

Törvény a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről

Törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről