Közvetítői eljárás

Azt gondolom, hogy a válási mediáció mellett a közvetítői eljárás büntetőügy- illetve szabálysértési ügyekben téma sokakat érint, ezért az alábbiakban szeretnék egy kis tájékoztatót adni.

Kedves szülők, amennyiben gyermekük büntető (rongálás, zaklatás, lopás, testi sértés, stb…) vagy szabálysértési ügybe keveredett érdemes utána nézni, hogy van-e lehetőség közvetítői eljárásra.

Közvetítői eljárás - felborult autó

Közvetítői eljárás büntetőügy vagy szabálysértés esetén

✓   A sértett nyugodt körülmények között elmondhatja, milyen hatással volt életére a bűncselekmény, a terheltnek elmesélheti az érzéseit a történtekkel kapcsolatban.

✓   Kérdéseket tehet fel az elkövetőnek, megismerheti az ő álláspontját az üggyel kapcsolatban.

✓   Elmondhatja, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy fel tudja dolgozni az okozott sérelmeket és le tudja zárni a történteket.

✓   A sértett megfelelő jóvátételhez juthat.

✓   A büntetőügy hamarabb lezárulhat.

Közvetítői eljárás - rongálás

A mediáció előnyei az elkövető számára

✓   Önként vehet részt a mediációs eljárásban.

✓   Aktív részese, alakítója lehet a folyamatnak.

✓   Személyesen találkozhat cselekménye sértettjével, elmondhatja indokait.

✓   Megbánást tanúsíthat, megnyugvást találhat.

✓   Olyan jóvátételi formát javasolhat, melynek teljesítésére képes.

✓   Ha jóváteszi az okozott sérelmet, elkerülheti az eljárás folytatását és nem válik büntetett előéletűvé, vagy a kiszabandó büntetése korlátlanul enyhíthető.

Díjaink
Bírói kalapács szobor

Büntethetőség és jóvátétel a közvetítői eljárásban

Nem büntethető, aki a vétség vagy háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett elkövetését a vádemelésig, még a nyomozás során beismerte.

További feltétel az, hogy az elkövető a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátegye a sértett számára.

Ez a közvetítői eljárás során vagy akár azt megelőzően is megtörténhet, a sértettnek pedig a megállapodásban el kell fogadnia azt.

Foglaljon időpontot

Ügyek, amiben választható

Élet, testi épség és az egészség elleni ügyek

Pl: testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása.

Időpontfoglalás

Az emberi szabadság elleni ügyek

Pl: emberrablás, emberkereskedelem, kényszermunka, személyi szabadság megsértése, kényszerítés.

Időpontfoglalás

Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni ügyek

Pl: a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erőszak, az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése, egészségügyi önrendelkezési jog megsértése, személyes adattal visszaélés, közérdekű adattal való visszaélés, magánlaksértés, zaklatás, magántitok megsértése, levéltitok megsértése, kiszolgáltatott személy megalázása, rágalmazás, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala, becsületsértés, kegyeletsértés.

Időpontfoglalás

Közlekedési ügyek

Pl: közúti baleset okozása, járművezetés ittas állapotban, járművezetés bódult állapotban, járművezetés tiltott átengedése, cserbenhagyás.

Időpontfoglalás

Vagyon elleni ügyek

Pl: lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, gazdasági csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, jogtalan elsajátítás, orgazdaság.

Időpontfoglalás

Szellemi tulajdonjog elleni ügyek

Pl: bitorlás, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása, jogkezelési adat meghamisítása, iparjogvédelmi jogok megsértése.

Időpontfoglalás
Közvetítői eljárás - rongálás

Ki kezdeményezheti?

  Elkövető

  Elkövető védője

  Sértett

  Sértett képviselője

Hol kérhető?

  Nyomozás során – rendőrségen

   Ügyészi szakaszban – ügyésznél

   Bírósági szakaszban – bírótól

Ki dönti el? Mi kell hozzá?

  Az ügyésznek az ügy közvetítői eljárásrautalásáról hozott határozata

  A bíróságnak a büntetőeljárást – a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében hozott – felfüggesztő végzése

Büntetőjogi eljárások

Büntető vagy szabálysértési ügye van folyamatban? Közvetítői eljárásra utalták az ügyét? Nem tudja mire számíthat, mi ez az egész? Keresse fel irodánkat és tájékozódjon! Felkészítjük, hogy ne érje meglepetés!

Nem tudja hol, mikor, kitől lehet kérni a közvetítői eljárást büntető vagy szabálysértési ügyében?

Tájékoztatást nyújtunk fiatalkorúakat érintő közvetítői eljárásokban. Mit érdemes szülőként tudni az eljárás előtt? Hogyan készítsük fel rá gyermekünket?

Közvetítői eljárás szabálysértési ügyekben

Az ügy közvetítői eljárásra utalásának a szabálysértési eljárás alatt egy alkalommal van helye. Nem akadálya az ügy közvetítői eljárásra utalásának, ha az eljárás alá vont személy a szabálysértéssel okozott kárt részben vagy egészben már önként megtérítette.

szabálysértési hatóság vagy a bíróság az eljárás alá vont személy vagy a sértett indítványára a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés, a kiemelt közlekedési szabálysértések (ittas vezetés, az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, a közúti közlekedés rendjének megzavarása, engedély nélküli vezetés, érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés, vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése, megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés) és a közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések (közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése, vasúti szabálysértés, víziközlekedési szabályok megsértése, légi jármű fedélzetén elkövetett szabálysértés, a légiközlekedés biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése).

Fiatalkorú által elkövetett szabálysértés miatt indult eljárást legfeljebb 30 napi időtartamra felfüggeszti és az ügyet közvetítői eljárásra utalja, ha

a) az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetéséért való felelősségét elismerte, valamint vállalja a szabálysértéssel okozott sérelmet a sértett által elfogadott módon és mértékben jóvátenni,

b) az eljárás alá vont személy és a sértett is hozzájárult a közvetítői eljárás lefolytatásához, és

c) a szabálysértés jellegére, az elkövetés módjára és az eljárás alá vont személyre tekintettel a szabálysértési eljárás lefolytatása mellőzhető.

Nem alkalmazható a közvetítői eljárás olyan eljárás alá vont személy ügyében, aki ellen korábban szabálysértési eljárás indult, az annak során alkalmazott közvetítői eljárás eredményes volt, és az eredményes közvetítői eljárás befejezésének időpontja óta egy év még nem telt el.

További információk

Díjak, illetékek

közvetítői eljárás csak a sértett és a terhelt önkéntes hozzájárulásával folytatható le. Az eljárásban a sértett és a terhelt egyenrangú felek, az eljárás során bármikor visszavonhatják a részvételre vonatkozó hozzájárulásukat, és minden egyezségre önként kell jutniuk.

Időpontfoglalás

Az eljárás helyszíne

Büntetőügyekben és szabálysértési ügyekben irodán NEM folytat le mediációt, csupán előzetes tájékoztatást nyújtunk. A fővárosi és megyei kormányhivatalok erre kiképzett pártfogó felügyelői folyatják le ezekben az ügyekben a mediációs eljárást.

Időpontfoglalás

Kizáró okok

Az eljárás nem folytatható le, ha az elkövető többszörös vagy különös visszaeső, a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, bűncselekménye halált okozott, a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt követte el a cselekményt, stb.

Időpontfoglalás