Mediáció

A mediáció (más néven közvetítői eljárás) egy sokkal hatékonyabb és fájdalommentesebb út, mint a bírósági per. A mediáció egy olyan – mediátor által irányított – konfliktuskezelési módszer, amely lehetővé teszi, hogy végig magunknál tartsuk a saját életünkre vonatkozó döntési lehetőséget. A cél nem csupán a közös megegyezés, hanem az adott vitás helyzet – válás, vagyonmegosztás, gyerektartás – mindenki számára elfogadható módon történő lezárása a mediátor segítségével.

A mediáció során nem az igazságot keressük

A mediáció során nem az a célunk, hogy eldöntsük kinek van igaza! A fő cél a konfliktus feloldása. Ehhez szükség van egy közvetítőre, ezt a szakembert hívjuk mediátornak. A mediátor nyújt segítséget a feleknek az egymással való megállapodásban.

mediáció

 

Fontos tudni, hogy a mediátor nem hoz döntést vagy ítéletet, mint a bíró egy per végén. Minden felmerülő kérdésben az érintettek határoznak, a megállapodásban csak az általuk jóváhagyottak kerülnek rögzítésre. A mediáció tehát a mediátor által végigvezényelt megegyezési folyamat. A mediáció nagy előnye az, hogy problémájára olyan kreatív megoldás születhet, amire bírósági keretek között nem feltétlenül lenne lehetőség.

A mediáció a felekrõl szól

A közvetítő nem ad tanácsot és semmilyen körülmények között nem foglal állást a felek közti vitában. A mediátor a mediáció szakértője, tehát a konfliktuskezeléshez, tárgyalási folyamathoz ért, nem az adott vitás kérdéshez. Segít a feleknek másképp látni a konfliktust. Közreműködik abban, hogy a felek között a kommunikáció megváltozzon – még akkor is, ha ez a mediáció előtt még elképzelhetetlennek tűnt.

Miért nem ad tanácsot, miért nem dönt a mediátor?

Azért mert a mediáció nem a mediátorról, hanem a felek érdekeiről és szükségleteiről szól. Amennyiben a mediátor tanácsot adna, állást foglalna vagy döntést hozna a vitás kérdésekben, akkor a születendő megállapodás nem a felek sajátja lenne, hanem a mediátoré. A válás előtt állók – mire az irodánkba érkeznek – általában elengendő mennyíségű jótanácsot kaptak barátoktól, családtagoktól. A válás menete.

A mediáció során született megállapodásokat hosszú távon betartják

A mediáció lényege az, hogy a mediátor irányít és kézben tart egy folyamatot. Ennek a végén egy minden résztvevő számára elfogadható és betartható okirat születik. A döntéseket az ügyfelek hozzák, a megállapodásban leírtakat pedig közösen fogalmazzák meg. A mediáció során született megállapodásokat hosszú távon is betartják a felek, mert ők maguk határoztak arról, hogy mi kerüljön az egyezségbe.

A mediáció folyamata

Mediáció

Bírósági per

Nem önkéntes (Ha valakit beperelnek, nem vonhatja ki magát a perből.)
Privát eljárás
✘ Bírósági eljárás, ami alapvetően nyilvános.
Nyugodt, ügyfélbarát, stresszmentes környezet.
Hivatali légkör. (már a bíróságra belépve egy fémdetektoros kapun kell átmenni, a táskánkat átvilágítják)
A mediátort a felek választják.
A bírót az ügyben eljáró bíróság jelöli ki, a felek nem ismerik.
A tárgyalás kereteit a felek a mediátorral együtt határozzák meg.
✘ A tárgyalás keretei jogszabályokban rögzítettek, a feleknek nincsen beleszólása.
A folyamat során a felek hozzászólásait és észrevételeit közösen megállapított és elfogadott szabályok korlátozzák.
✘ A folyamat során a felek hozzászólásait és észrevételeit külsőleg meghatározott szabályok korlátozzák.
Nincs szükség bizonyítékok benyújtására.
✘ Bizonyítási eljárást folytat le a bíróság az ítélet meghozatala előtt.
A vitarendezési folyamatot és a végeredményt a mediátor kontrollálja.
✘ A vitarendezési folyamatot és a végeredményt a bíró kontrollálja.
A felek maguk hoznak döntést az őket érintő vitás kérdésekben.
Bíró által hozott döntés / ítélet.
A felek megtartják a kontrollt az eljárás végeredménye felett. A folyamat irányítását engedik át a mediátornak.
✘ A felek kivonják magukat a végeredmény befolyásolásának lehetősége alól.
A közvetítői eljárás belátható időn belül befejeződhet (akár néhány hét alatt).
Évekig elhúzódhat az eljárás.
Lényegesen olcsóbb. Nincs ügyvédi munkadíj, eljárási illeték, szakértői díj, fellebbezési költség, bírság, stb…
✘ A peres eljárás rengeteg költséggel járhat.
A mediáció célja, hogy mindkét fél nyertesként tudja rendezni vitás ügyét.
✘ Az eljárás végén az egyik fél nyer, a másik veszít.
A felek a jövőben is képesek lesznek együttműködni.
✘ A felek között legtöbbször elmérgesedik a viszony.

 

Mi a mediáció jogi fogalma?

„A közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.”
forrás: 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről 2-3. §

Azt tapasztaljuk, hogy szerencsére már Magyarországon is egyre többen ismerik és veszik igénybe a közvetítői eljárás lehetőségét. Az utóbbi években növekvő számban választják az emberek a mediációt. Mindez pozitív visszajelzése annak, hogy a közvetítői eljárás valóban remek eszköz lehet a vitáink rendezésére.

Idõpont foglalás

Ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően! A foglalt időpontot megelőző 24 órán belül történő lemondás esetén a szolgáltatás teljes díját ki kell fizetni. Kérjük, válasszon szolgáltatást, és foglaljon időpontot a lenti űrlap segítségével.

Loading...