Megbeszélés

Minden mediáció előtt kötelező az előzetes megbeszélés. Ez azt jelenti, hogy személyesen, külön-külön találkozik a mediátor az ügyben érintettekkel egy megbeszélésre vagy jogi tanácsadásra. Tehát például egy válási mediációt megelőzően külön alkalommal a férjjel és a feleséggel is. Ezek 50 perces megbeszélések. Ehhez minden esetben ragaszkodunk a Mediátorpontnál.

Sok válás előtt álló nincs tisztában azzal, hogy mind lelkileg, mind pedig anyagilag mennyire megterhelő egy gyakran évekig húzódó pereskedés – a gyerektartás, a vagyonmegosztás és sok más vitás kérdés tisztázása. A válási mediáció és a válás menete oldalainkon igyekeztünk a mediátorral történő válásról minél több információt leírni, azonban az egyéni helyzet és lehetőségek mindig személyes megbeszélést igényelnek.

Miért kötelezõ az elõzetes megbeszélés?

Kizárólag így tudunk lehetőséget biztosítani arra mindenkinek, hogy a mediáció előtt nyugodt körülmények között tájékozódhasson és feltehesse azokat a kérdéseket amit vitapartnere, házastársa, élettársa előtt nem tenne fel. Fontos, hogy ez a beszélgetés egy őszinte és nyílt beszélgetés legyen a mediátor és az ügyfél között, minden zavaró tényező nélkül. Ebben az 50 percben a mediátor úgy tud az ügyfélre koncentrálni, hogy figyelmét nem kell megosztania. Ez egy tájékoztató, a mediációs folyamatra felkészítő beszélgetés.

Irodánk elindulásakor többször futottunk bele olyan esetekbe, ahol a minket megkereső párok állították, hogy közöttük tökéletes az összhang, már mindenben megegyeztek és csak a technikai részletekről szeretnének tájékozódni (például egy válás esetén), ezért ők együtt jönnek az előzetes megbeszélésre. A valóságban ez úgy nézett ki, hogy jellemzően a páros hölgy tagja végig zokogta az előzetes megbeszélést, mert mint kiderült szinte semmilyen kérdésben nem volt összhang közöttük, sőt…

megbeszélés

A páros férfi tagja pedig úgy gondolta, hogy ez az 50 perces megbeszélés jó alkalom arra, hogy a mediátor előtt „felmossa a padlót” párjával a legváltozatosabb kommunikációs eszközök felhasználásával. Az előzetes megbeszélésen és a jogi tanácsadáson ilyesminek egyáltalán nincs helye. Az ilyen szituációk csak arra alkalmasak, hogy minden jelenlévő borzasztóan kellemetlenül érezze magát, a mediátor pedig ne tudja a munkáját végezni.

Mi történik az elõzetes megbeszélésen?

Ilyenkor találkozik először személyesen az ügyfél és a mediátor. A mediáció egy olyan folyamat, ahol akár több alkalommal is három óra hosszat „össze vannak zárva” a felek és a mediátor egy szobában. Ennél fogva elengedhetetlen az, hogy a mediátor és az ügyfelek között kialakuljon a bizalom és a kölcsönös szimpátia olyan foka, hogy az alkalmas legyen az együttműködésre.

A mediáció során sokszor olyan bizalmas és személyes dolgok kerülnek ki az asztalra, amit talán még sosem mondtunk el senkinek. Érdemes tudni, hogy a mediátort hivatásánál fogva titoktartás köti. Ez önmagában azonban még nem lesz elég az eredményes együttműködéshez. Fontos, hogy olyan szakemberre bízzuk válási vagy bármely más vitás ügyünket, akiről elhisszük, hogy tényleg tud nekünk segíteni és aki felé  őszintén meg tudunk nyílni, ugyanis ez segíteni fogja majd a mediációs folyamatot. Ne legyünk szégyenlősek az előzetes megbeszélés alkalmával, nyugodtan mondjuk meg, ha úgy érezzük, hogy nem fogunk tudni együttműködni. Egy jó szakember biztosan nem sértődik meg ezen. A mediátor is akkor tud hatékonyan dolgozni és segíteni, ha nem ütközik ellenállásba. A megfelelő mediátor kiválasztásáról bővebben itt lehet olvasni.

 

Elõzetes megbeszélés és jogi tanácsadás

A hozzánk fordulók itt mondják el részletesen, hogy milyen ügyben vennék igénybe a Mediátorpont szolgáltatását. Mi az elképzelésük és szándékuk az adott vitás ügy rendezését illetően. A mediátor tájékoztatja a feleket a mediáció menetéről, felkészíti őket a mediációra és felméri, hogy az adott ügyben működőképes lehet-e a közvetítői eljárás, nincs-e valamilyen kizáró vagy összeférhetetlenségi ok. A felek előadják, hogy mióta áll fenn a vitás helyzet és tájékoztatják a mediátort arról, hogy mi az oka annak, hogy ezidáig nem sikerült megállapodásra jutniuk egymással.

Jogi tanácsadás

A mediációt igénybe vevők nagy többsége valamilyen jogvitával érkezik hozzánk. Ezekben az esetekben a jogi tanácsadás elkerülhetetlen. Sokszor tapasztaljuk, hogy ügyfeleink irreális elvárásokkal érkeznek a jogi tanácsadásra. Elvárásokkal és vélt jogokkal, melyek peres úton történő kikényszerítése szinte esélytelen, vagy aránytalanul nagy anyagi és energiabefektetéssel járna.

Kiemelten fontos számunkra, hogy ügyfeleink egyértelmű és reális képet kapjanak arról, hogy mi miatt érdemes a mediációt választaniuk a peres eljárásokkal szemben. Ehhez azonban tudniuk kell, hogy mivel járna ha a bírósági utat választanák. A jogi tanácsadás alkalmával lehetősége van az ügyfeleknek arra, hogy az őket érintő ügy jogi vonatkozásairól kérdezzék a jogász-mediátort. A mediátorral átbeszélhetik azt is, hogy mi történne akkor, ha az adott ügyben a peres eljárást választaná az ügyfél.

Fontos elmondanunk, hogy mi minden esetben a megállapodás – válási ügyekben a közös megegyezés – létrejöttét támogatjuk. Mi ebben hiszünk, nem az ellenségeskedésben és pereskedésben. Azt gondoljuk, hogy az élet sokkal értékesebb annál, mint, hogy hónapokat, éveket áldozzunk belőle bíróságra járásra.