Öröklés

A közvetítői eljárás során alkalom adódik a régóta elhúzódó viták békés rendezésére. Ilyenek az öröklés (örökösödés, hagyatéki ügyek), szomszédviták és családi viták.

Ezzel együtt pedig lehetőség van egy mindenki számára elfogadható megoldás kidolgozására, valamint annak a megállapodás formájában való írásba foglalására.

Egy hozzátartozó elvesztése minden esetben trauma egy családnak. Hirtelen olyan megoldandó feladatok sora elé kerülnek a hozzátartozók, amelynek egyike sem tűr halasztást. Az elintézendő dolgok listáján szerepel az örökhagyó hagyatékának (amennyiben maradt hagyatéki vagyon) rendezése is, amit nem lehet kikerülni.

A hagyatéki eljárás lefolytatására és a hagyaték átadására jellemzően az illetékes közjegyző előtt kerül sor. A hozzátartozók között nem mindig felhőtlen a viszony, legyen szó végrendeleti öröklés esetéről, vagy lehet törvényes öröklés is. A hagyatéki eljárások akkor is elhúzódhatnak egy évig, ha gond nélkül zajlik minden.

Amennyiben az örökösök egyet nem értése miatt perre kerül sor, hosszú évekbe is telhet akár, mire az örökösök hozzájutnak örökségükhöz. Egy ilyen folyamat különösen próbára teszi az érintettek türelmét és tűrőképességét.

Kérdése van? Írjon nekünk!Díjaink
Öröklés

Öröklés - vitaesetben mediáció!

Sokszor adódik az életünkben olyan helyzet, amikor valamilyen kérdésben döntést kell hoznunk.

A gond ott szokott lenni, hogy ennek a döntésnek a meghozatalában valaki máshoz vagyunk kötve, aki jellemzően másként képzeli el az adott helyzet megoldását.

A mediáció kiváló eszköz arra, hogy hagyatéki ügyekben megkíméljük magunkat az évekig tartó, stresszes, beláthatatlan eredménnyel záródó perfolyamtól.

Viták hagyatéki ügy esetén

Az örökösödési viták oka

A hagyatéki eljárások során kialakuló viták oka többnyire abból ered, hogy manapság rengeteg olyan család van, ahol különböző házasságokból vagy kapcsolatokból származó gyerekek lesznek örököstársak. Sok esetben persze szerencsére jó a kapcsolat a leszármazók között. Viszont előfordulnak olyan élethelyzetek is, amikor az örököstársak nem is ismerik egymást, korábban nem találkoztak. Ilyen helyzetekben könnyebben keletkezik vita a hagyaték körül, amiről azt gondolják az örökösök, hogy csak peres úton tudják rendezni.

Díjaink

A hozzáférhetetlen örökség

Azzal viszont már senki sem számol, hogy a peres eljárások, akár évekig is elhúzódhatnak, és amíg nincsen jogerős ítélet, addig az örökösök nem nyúlhatnak az örökséghez, ami gyakran létkérdés lenne egy-egy örökös számára.

Fontos információ, hogy a 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról kifejezetten kötelezővé teszi a perindítási határidő meghosszabbítását, ha közvetítőhöz fordulnak a felek.

Időpontfoglalás

Öröklés - fontos tudni!

A hosszan tartó pereskedés elkerülése érdekében közvetítői eljárásnak az alábbi esetekben bármikor helye lehet öröklés esetén is:

  • a hagyatéki eljárás megindítása előtt
  • a hagyatékátadó végzés meghozatala előtt
  • hagyatéki per megindítását követően.
  • egyéb polgári per során (ahol a törvény azt nem zárja ki).
Foglaljon időpontot

Az örökösödési eljárás menete

Ha a hagyatéki eljárás során nincs egyetértés az örökösök között, akkor a közjegyző a hagyatékot ideiglenes hatállyal adja át. Ezzel ad lehetőséget a közjegyző arra, hogy az az örökös, akinek az igényét a közjegyző figyelmen kívül hagyta (tehát aki nem ért egyet a hagyatékátadó végzéssel), még a végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül hagyatéki pert indíthat.

A perindítástól számított 8 napon belül ezt a tényt a közjegyzőnél igazolni kell (máskülönben a végzés teljes hatályúvá válik). Itt is érdemes elkerülni a pereskedést és egy kevésbé hosszú, békésebb megegyezési folyamatot választani.

Ha az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzéssel egyet nem értő örökös 30+8 napon belül igazolja a közjegyzőnél, hogy nem pert indított, hanem közvetítői eljárást, a közjegyző a perindítási határidőt meghosszabbítja és még további 30 napot ad arra, hogy per helyett a felek egy mediációs eljárás során egyezséget kössenek.

Fontos, hogy ilyen esetekben a közvetítői eljárást 60 nap alatt be kell fejezni, és a mediáción született megállapodást be kell nyújtani a közjegyzőnek.

Másik fontos tudnivaló ilyen esetekben, hogy a közjegyzőnek még döntenie kell arról, hogy jóváhagyja-e a mediációs eljárás során született megállapodást.

Amennyiben jóváhagyja (előfordulhat, hogy csak részben hagyja jóvá), teljes hatályú hagyatékátadó végzést hoz. A felek a mediációs eljárás során született egyezségüket a jóváhagyásról szóló végzés meghozataláig módosíthatják.

Ebben az esetben a közjegyző a módosított egyezség jóváhagyása felől határoz, és e határozatának megfelelően intézkedik.

Törvény a hagyatéki eljárásról – mediáció

Családi viták

Az emberek nagy többsége arra a kérdésre, hogy mi a legfontosabb az életében egybehangzóan a család választ adja. Ezt tudva egészen hihetetlen, hogy mégis hány olyan család van, ahol feszült és haragos légkörben telnek a mindennapok, ahol a rokonok évek óta szóba sem álltak egymással.

Előfordul, hogy szüleinkkel, gyermekeinkkel vagy testvéreinkkel mérgesedett el annyira a viszony, hogy úgy érezzük, ez tarthatatlan. A megoldásra azonban sokszor nincs ötletünk, csak évekig sodródunk az eseményekkel, bízunk benne, hogy magától megoldódik valahogy a helyzet. Az esetek többségében viszont ez nem így lesz.

Mediáció - családon belüli kérdésekben

A családon belüli kapcsolatokon keletkezett repedéseket látva gyakran tehetetlennek érezzük magunkat. Ha azonban nem teszünk semmit a kapcsolat rendbehozásáért, akkor beletörődünk abba, hogy ez már örökké így fog maradni. A jó hír az, hogy ennek egyáltalán nem kell így lennie. A mediáció ebben is segíthet. Nyugodt körülmények között rendezhetőek ezek a családi konfliktusok is. Ha Önnek fontos, hogy rokonaival, családtagjaival hosszú távon megmaradjon a jó viszony, akkor a másiktól való elfordulás helyett érdemes mediátor segítségét kérni.

Díjaink

Miben segít a mediátor egy elmérgesedett családi vitában?

✓  Lehetővé teszi, hogy az érintettek nyugodt körülmények között találkozzanak.

✓  Elegendő időt biztosít mindenkinek, hogy kifejthesse álláspontját az adott vitában.

✓  Mindvégig pártatlanul irányítja a megbeszélést, nem hibáztatja a feleket.

✓  Arra törekszik, hogy a családtagok a medáció után is képesek legyenek együttműködni és a mediáció során tanultakat alkalmazni.

Időpontfoglalás

Mi segíti a családon belüli viszonyok rendezését?

✓  Ha a családtagok mielőbb felismerik, hogy baj van kapcsolatukban.

✓  Ha elhatározzák, hogy szeretnék valahogy megszüntetni a kialakult rossz légkört.

✓  Ha hajlandóak időt szánni a vita elsimítására.

✓  Ha nyitottak a külső segítségre és céljuk a vita mielőbbi rendezése.

✓  Ha készek tenni valamit azért, hogy a kapcsolat újra működőképes legyen.

Foglaljon időpontot

Szomszédviták

Kevesen mondhatják el magukról, hogy olyan helyen laknak, ahol nem élnek más emberek a közvetlen környezetükben. Mivel mindannyian egyediek vagyunk és különböző elképzeléssel rendelkezünk az élet dolgairól, a szabadidő eltöltéséről, ezért könnyen konfliktusba keveredünk egymással.

Gondoljunk csak bele, van akit az kapcsol ki egy hosszú, munkával töltött nap után, hogy teljes csöndben a kedvenc regényét kézbe véve olvasni kezd, addig más attól töltődik fel, ha a kedvenc rock együttesének számait hallgatja hangosan.

A szomszéddal folytatott vita feloldható!

Ettől egyikük sem jobb vagy rosszabb ember, egyszerűen csak mások. Ez a másság azonban sok esetben szinte feloldhatatlannak tűnő konfliktusokhoz és állandó veszekedéshez vezet, amelyből elsőre nem látjuk a kiutat. Jó megoldás lehet ilyenkor egy szakember felkeresése. Merjünk segítséget kérni!

Kinek ne lenne olyan tapasztalata, hogy felette a szomszéd éjjelente klaffog egy papucsban, amikor ő aludna. Ki az, aki még nem bosszankodott amiatt, hogy a háza előtti járdára rendszeresen beparkol egy másik szomszéd. Ki az aki még nem ébredt morcosan amiatt, hogy hétvégén amikor pihenne a szomszédja már kora hajnalban a sövényét vágja. Ezt a felsorolást hosszasan lehetne folytatni.

Díjaink

Az együttélés jellemző problémái

Kinek ne lenne olyan tapasztalata, hogy felette a szomszéd éjjelente klaffog egy papucsban, amikor ő aludna. Ki az, aki még nem bosszankodott amiatt, hogy a háza előtti járdára rendszeresen beparkol egy másik szomszéd. Ki az aki még nem ébredt morcosan amiatt, hogy hétvégén amikor pihenne a szomszédja már kora hajnalban a sövényét vágja. Ezt a felsorolást hosszasan lehetne folytatni.

Az érdekes inkább az, hogy ki hogyan oldja meg ezeket a mindennapi kisebb vagy nagyobb együttélési nézeteltéréseket. Sajnos a legtöbb esetben az ilyen apróbb nézetkülönbségek odáig is elfajulhatnak, hogy a szomszédok évekig vagy évtizedekig tartó pereskedésbe kezdenek, akár néhány négyzetméternyi terület kihez tartozása, vagy a telekhatár pontos meghatározása miatt.

Időpontfoglalás

A megoldás a mediáció

A legtöbben évekig maradunk egy általunk kiválasztott házban vagy lakásban. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen viszonyt ápolunk a közvetlen szomszédainkkal, bérlőtársainkkal. A mediáció hatékony segítség lehet a szomszédviták megoldásában. A közvetítő segít a feleknek egy olyan mindenki számára elfogadható megállapodást kidolgozni, ami megkönnyíti a mindennapi együttélést.

Ne törődjön bele abba, hogy nem áll szóba szomszédjával! Ha szeretné kapcsolatát rendezni az Ön közvetlen környezetében élőkkel, akkor válassza a mediációt. Szabaduljon meg a folyamatos bosszankodástól! Segítünk, hogy nyugodt körülmények között lezárhassák régóta húzódó vitáikat. Kerülje el az ellenségeskedést és a peres eljárást!

Foglaljon időpontot