Ügyvéd nélkül

Amikor egy válás előtt állunk, a kérdés, ami szinte kivétel nélkül mindenkiben felmerül: " Megoldható a válás ügyvéd nélkül?" Az ismerősök és családtagok is előszeretettel mondják, hogy: "Neked mindenképpen egy jó ügyvéd kell!"

Mediátorként azt kell mondjam, hogy az ügyvéd általi képviselet egy válás során egyátalán nem kötelező és nem elengedhetetlen. A felek teljesen önállóan is el tudnak válni – ügyvéd nélkül. A gyakorlatban azonban általános az a jelenség, hogy mindenkinek saját jogi képviselője van. Ennek oka, hogy mire válásra kerül a sor jellemzően a felek között már annyira elmérgesedett a viszony, hogy már csak az ügyvéd által írt leveleken keresztül kommunikálnak egymással. Ez pedig semmilyen helyzetben nem segít, sőt… Még mindig elég sokan kezdik az ügyvédnél a válást, ami nem baj, mert fontosnak tarjuk, hogy minél jobban tájékozódjanak a témában.

Amennyiben egy válás előtt állunk és nincs tapasztalatunk az ügyben, akkor érdemes külső, szakértő segítséget kérni. A weboldalakat böngészve azzal találkozunk, hogy egy ügyvéd óradíja egy mediátor óradíjához hasonlítva akár a három-négyszerese is lehet. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a mediátori irodák ne nyújtanának ugyanolyan színvonalas szolgáltatást. A jó hír tehát az, hogy igenis van hová fordulnunk válási kérdésekben. Használjuk ki ezt a lehetőséget!

válás ügyvéd nélkül

Hogyan válasszunk magunknak szakértõt egy válás elõtt?

Amikor szakembert választunk, akkor elsődlegesen azt vizsgáljuk, hogy meg tudunk-e bízni az adott szakemberben. Hiszen egy válással kapcsolatos folyamat során rengeteg bizalmas információt kell megosztanunk azzal, akit kiválasztunk. Tehát nem érezhetjük magunkat feszélyezve a megbízott ügyvéd vagy mediátor társaságában. A személyes jellegű információkon kívül ott van még az a nem elhanyagolható tény is, hogy a szakemberrel jellemzően nem csupán egyszer találkozunk, hanem sokszor heteken, hónapokon keresztül együtt kell működnünk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sok-sok órát töltünk vele összezárva egy helyiségben, egy asztalnál. Eredményesen ezt nem lehet véghez vinni úgy, hogyha bármilyen fenntartásunk van. Fontos, hogy a vitában vagy válásban érintett minden fél számára elfogadható és szimpatikus legyen a választott segítő. Bármilyen kis ellenérzés esetén érdemes tovább keresgélni és végül olyan szakemberrel elkezdeni a közös munkát, akit mindenki el tud fogadni. Bízzunk a megérzéseinkben, az ösztöneinek mindig megsúgják, hogy ki az akivel jól együtt tudunk működni.

Ügyvéd – mediátorok

Sok weboldalon olvasható, hogy az adott szakember ügyvéd-mediátor. Amit erről tudnunk érdemes:

"25. § (1) A közvetítő nem járhat el, ha valamelyik felet képviseli vagy valamelyik fél támogatója…

(2) A közvetítő köteles a feleket tájékoztatni arról a tényről, ha a felek bármelyikét a felkérést megelőző öt éven belül képviselte…

(3) A felek ellenkező megállapodása hiányában az a személy, aki közvetítőként, a felek képviselőjeként vagy szakértőként részt vett a közvetítői eljárásban, továbbá tevékenységét szüneteltető közvetítő, abban a jogvitában, amely a közvetítői eljárás tárgya volt, vagy az annak alapjául szolgáló vagy az azzal összefüggő szerződésből, egyéb jogviszonyból keletkezett, nem járhat el valamelyik fél képviselőjeként…" Forrás: 2002. évi LV. tv. a közvetítői tevékenységről

"1. § (1) Az ügyvédi hivatás – jogi szakértelemmel, törvényes eszközökkel és módon, a közhatalmi szervektől függetlenül – az ügyfél jogai és jogos érdekei érvényesítésének, kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, az ellenérdekű felek közötti jogvita – lehetőség szerinti – megegyezéssel történő lezárására irányuló tevékenység, amely tevékenység magában foglalja az igazságszolgáltatásban való közreműködést." Forrás: 2017. évi LXXVIII. tv. az ügyvédi tevékenységről

"20. § (2) Az ügyvédi tevékenység gyakorlója nem vállalhatja ügyvédi tevékenység végzését olyan ügyben, amelyben korábban eljárt közvetítőként, választottbíróként vagy egyéb vitarendezési minőségben, kivéve a közvetítés eredményeként létrejött egyezség okiratba foglalását és kapcsolódó eljárásokban való jogi képviseletet." Forrás: 2017. évi LXXVIII. tv. az ügyvédi tevékenységről

 

Kiemelve a lényeget tehát, az ügyvéd is lehet mediátor, végezhet közvetítői tevékenységet, azonban figyelembe kell venne a közvetítőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, továbbá a közvetítői szerepkörben jogi képviselői tevékenységet egyáltalán nem láthat el.

Amiben egy ügyvéd segíthet nekünk a mediáció során

"28. § (2) A feleket meghatalmazás alapján nagykorú, cselekvőképes személy vagy jogi képviselő képviselheti. A feleknek, jogi személy fél esetében pedig a képviseletére feljogosított személynek az első közvetítői megbeszélésen és a megállapodás megkötésekor és aláírásakor személyesen, együttesen meg kell jelenniük." Forrás: 2002. évi LV. tv. a közvetítői tevékenységről

Amikor mi – mediátorok – sem dolgozunk ügyvéd nélkül

A váláshoz alapvetően nincs szükség vagyonmegosztásra, a bíróság ezt nem követeli meg, sok esetben nincs is olyan vagyon, amit meg kellene osztani. Viszont sok más esetben jelentős ingó és ingatlan vagyon halmozódott fel az együttélés alatt. Ennek sorsát pedig egyszer és mindenkorra rendezni kell, hiszen ez is a válás előtti életünk lezárását és az új életünkre való koncentrálást segíti.

Tudjuk jól, hogy milyen elképesztő költségekkel tud járni egy vagyonmegosztás, éppen ezért irodánk kiemelt figyelmet fordított arra, hogy olyan ügyvédi irodával működjön együtt, akik megfizethető áron, precízen és ügyfélközpontúan dolgoznak. Tehát a cél a vagyon mielőbbi megosztása és az átírás folyamatának gyors lebonyolítása, nem az időhúzás és nem az ügyfél minél többszöri alkalommal történő anyagi lenyúlása. Mi nem ebben hiszünk!

Válás ügyvéd nélkül – vagyonmegosztás

Vagyonmegosztás kérdésében ugyanúgy lefolytatjuk a mediációs eljárást, mint bármilyen más válással kapcsolatos témában. Végigmegyünk az összes olyan vagyontárgyon, amiben ügyfeleink meg kívánnak egyezni. Itt is mindig az adott pártól függ, hogy hány megbeszélésre van szükség ahhoz, hogy minden kérdést megnyugtatóan rendezzünk. Ha sikerült összefésülni az igényeket, akkor a megbeszélteket belefoglaljuk abba a mediációs megállapodásba, ami tartalmazza a válással kapcsolatos egyéb járulékos kérdések rendezését. Ami fontos, hogy ingatlan átírása, közös tulajdon megszüntetése, cégvagyon rendezése kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett okiratban történhet. Tehát ezekben az esetekben mi is ügyvéd közreműködését kérjük. Ez egy jól működő, bejáratott rendszer nálunk, az ügyfeleknek csak az okirat aláírására kell megjelenni az ügyvédnél.

 

Miért így dolgozunk?

Azt kell tudni, hogy egy-egy vagyonmegosztás mögött 6-9 óra vagy akár még több, mediátorral történő közös egyeztetés áll. Ez egy ügyvédi irodában megfizethetetlen lenne, ráadásul időhiány miatt nem is nagyon van egy ügyvédi irodának arra lehetősége, hogy egy-egy ügyfélre ennyi időt szánjon. Más a funkciója egy ügyvédi irodának és egy mediátori irodának.

A kettő nagyon jól ki tudja egészíteni egymást, de egymás munkáját nem tudja helyettesíteni. Továbbá összeférhetetlenségi okokból kifolyólag ugyanabban az ügyben ügyvéd nem járhat el, amiben mediátori tevékenységet végzett.

Tapasztalatunk szerint a hosszabb és nehézkesebb dolog az mindig az abban való megállapodás, hogy ki milyen vagyont visz a házasságból tovább. Ebben segítünk mi, ez a mediátor feladata, hogy a vagyonmegosztás kérdésében nyújtson hatékony segítséget. Ezt követően a vagyonmegosztás írásba foglalása már csak egy technikai kérdés, melyre igyekeztünk ügyfeleinknek olyan megoldást találni, ami költséghatékony és minőségi egyben (mivel pontosan tudjuk, hogy egy válás rengeteg költséggel jár az érintetteknek). Ez is része a teljes válási folyamat végigmenedzselésének, hogy nem engedjük el ügyfeleink kezét amíg nem sikerült minden kérdést, mindenki számára elfogadható módon rendezni.

Idõpont foglalás

Ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően! A foglalt időpontot megelőző 24 órán belül történő lemondás esetén a szolgáltatás teljes díját ki kell fizetni. Kérjük, válasszon szolgáltatást, és foglaljon időpontot a lenti űrlap segítségével.

Loading...