A válás menete

A három lehetőség

A válás menete alapvetően nem bonyolult, ha nem torkollik évekig tartó pereskedésbe. Mediátori segítséggel akár 4 hónapon belül lezáródhat a válás. Mi mindenben segítünk, Önnek csak a tárgyalásra kell elmennie.

Mediáció

Pereskedés

Válás önerőből

Időpontfoglalás
A válás menete - válás önerőből

Pereskedés

Ez az “ügyvédek harca”, a volt párunk legyőzése szándékával. Rendkívül rögös és széles út ez. Elsőre kézenfekvőnek tűnhet – a sérelmeink, a család, barátok, média mind erre terel minket. Az út végén lelkileg és fizikailag egyaránt kimerülve, és kiüresedve érezhetjük magunkat. A végkimenetel bizonytalan, időben és pénzben felbecsülhetetlen.

Blog: Válóper szubjektív szemmel
A válás menete- válás önerőből

Válás önerőből

Itt mindenféle külső segítség nélkül, a négy fal között a párunkkal mindent megbeszélve és közös akaratunkat írásba foglalva, mi magunk nyújtjuk be a bíróságra a keresetlevelet. Ez az út akkor járható zökkenőmentesen, ha rendelkezünk kellő tudással és tapasztalattal a válás ügymenetében, és eligazodunk a jogi fogalmak világában.

Minden a válásról
A válás menete - Megegyezés, mediáció után

Mediáció

A mediátor segítségével történő válás menete a közös elhatározással kezdődik, a mediátorral történő két négyszemközti találkozást követően a mediációval folytatódik, majd a megfelelő iratok bíróságra történő beadásával és a válás kimondásával zárul. Az alábbiakban ezt az 5 lépést írjuk le részletesebben.

Minden a mediációról

A békés válás menete azzal kezdődik, hogy a férjünkkel / feleségünkkel közös döntést hozunk abban, hogy a váláshoz mediátort veszünk igénybe. Ez meghatározó pillanat. Ha úgy érzi, hogy van esély a békés válásra, akkor érdemes megemlíteni a mediáció lehetőségét a házastársának. Várja meg, amíg ő is elhatározza magát a mediáció mellett. Ne sürgesse őt a döntésben. Fontos, hogy a válás során is próbáljunk meg tekintettel lenni (a lehetőségekhez mérten) a másikra. A közös elhatározás a kulcsa mindennek.

Első alkalommal mindenki külön-külön találkozik a mediátorral. Ön elmondja, hogy milyen céllal érkezett és miben várja a mediátor segítségét, felteheti az olyan kérdéseit a válás menetével és a mediációval kapcsolatban, amelyeket esetleg nem tenne fel a férje / felesége előtt. A mediátor elmondja, hogy hogyan is zajlik ma egy válás Magyarországon, milyen kérdésekben szükséges megállapodniuk, így Ön jobban fogja látni, hogy merre érdemes elindulni. Ez a beszélgetés egyben felkészítés is a mediációra.

Itt már hárman vagyunk jelen. A mediációs megbeszéléseket délelőtti időpontban, kipihenten célszerű megtartani. A fáradtság nem jó alapja a megállapodásnak. Fontos, hogy a mediátor Ön helyett nem tudja megoldani a helyzetet. A válás menete során mindenkinek konstruktívnak és együttműködőnek kell lennie. A mediátor segít a megbeszélést békés mederben tartani. Irodánk barátságos, mégis sokan nincsenek felkészülve arra, hogy a mediáció nem egy délutáni közös teázgatás vagy könnyed csevegés.

Miután sikerült minden szükséges kérdésben közös nevezőre jutniuk a házastársával, a mediátor írásba foglalja az egyezségüket és Önökkel együtt aláírja azt. Ez az okirat bizonyítja a bíróság számára egyértelműen az Önök közös akaratát és azt a tényt, hogy mediációs eljárásban vettek részt. A későbbiekben a megállapodást a keresetlevéllel együtt a felperes nyújtja be az illetékes bíróságra. A felperes az a személy, aki a házassági bontópert kezdeményezi. A mediátor részletes tájékoztatást ad a válás menetéről és a keresetlevél benyújtásának módjáról.

Sokan izgulnak a válóperes tárgyalások előtt, mert korábban még sosem jártak bíróságon. A válás menete itt sem bonyolult. A válásról szóló oldalunkon igyekeztünk Önnek minden fontosabb információt összegyűjteni a tárgyaláson előforduló bírói kérdésekről, a tárgyalótermi körülményekről, illetve arról, hogy például kinek mikor kötelező megjelennie a bíró előtt. A válóper hossza több tényezőtől is függ. Számít, hogy van-e kiskorú gyermekünk, hogy közös megegyezéssel vagy tényállásos bontással válunk-e el. A közös megegyezéses válások mindig rövidebbek.

Felkészülés a mediációra

válás menete során fontos, hogy mielőtt a mediációs megbeszélésre indulnánk, adjunk magunknak néhány percet, és gondoljuk át a következőket:
A válás menete - felkészülés lélekben

Készenlét

●   Ez most életem egyik nehéz pillanata, így nem várom el magamtól, hogy jó kedvem legyen.

●   Felkészülök arra, hogy a mediáció során a férjemmel/feleségemmel kell beszélgetnem olyan kérdésekről, amikről nem nagyon tudunk/szeretünk beszélgetni, emiatt alapvetően feszültség van bennem, de ez ebben a helyzetben (a válás menete során) természetes.

Közös nevezőre szeretnénk jutni

Higgadtság

●   Tisztában vagyok vele, hogy a megbeszélés során sok esetben eltérő állásponton leszünk férjemmel/feleségemmel, de nem felejtem el, hogy azért mentünk oda, hogy közös nevezőre jussunk (ami korábban sem sikerült mindig). Nem várom el, hogy igényeink összefésülése elsőre, zökkenőmentesen megtörténjen.

●   Nem az a célom, hogy – dühből vagy kétségbeesésből fakadó – elhamarkodott és megalapozatlan döntéseket hozzak, amit később megbánok. Próbálok higgadt maradni.

A mediáción súlyos kérdésekről lesz szó

Jó szándék

●   Tudom, hogy amiről a mediáción szó lesz, azok nagyon súlyos kérdések, ezért nem lep meg, ha a férjem/feleségem feszülten nyilatkozik valamelyik kérdést illetően. Tudom, hogy ez neki is egy nehéz és kényelmetlen helyzet. Örülök annak, hogy eljött, mert ezzel tudtomra adta, hogy szeretné békés úton lezárni a kapcsolatunkat. Ez a szándék pedig mindennél fontosabb.

●   Nem várom el a másiktól, hogy minden kérdésben elfogadja az én javaslatomat. Törekedni fogok arra, hogy megértsem az álláspontját.

Tisztelet - konfliktushelyzetben is

Tisztelet

●   Nem felejtem el, hogy a másik fél eltérő temperamentummal rendelkezhet. Lehet, hogy emiatt neki több időre lesz szüksége ahhoz, hogy átgondoljon egy adott kérdést.

●   Nem leszek amiatt mérges, ha nem tud hirtelen választ adni egy olyan kérdésre, amit én már korábban átgondoltam. Amit mondjuk táblázatban már összeírtam, és számomra mindig is egyértelmű volt a megoldása.

Együttműködés! Az idő fontos.

Együttműködés

●   Az idő számomra is értékes. Nem lassítom a mediációs folyamatot és a válás menete folyamatát azzal, hogy múltbéli sérelmeimet sorolom – újra és újra.

●   Azzal segítem a folyamat mielőbbi lezárását, hogy megpróbálok konstruktívan, építő ötletekkel és megoldási javaslatokkal előállni a válással kapcsolatos járulékos kérdések megbeszélése során.

Tolerancia - váláskor is

Tolerancia

●   Igyekszem nem személyes sértésnek venni, ha a férjem/feleségem nem tartja jó ötletnek az általam javasolt megoldást. Nyitott leszek új megoldásokat keresni.

●   Amennyiben túl sok az új információ, és most nem tudok döntést hozni, akkor időt kérek, hogy átgondoljam az eddig hallottakat. Tudomásul veszem, hogy ilyenkor új időpontot kell kijelölnünk a megbeszélés folytatásához

Időpontfoglalás

Ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően! A foglalt időpontot megelőző 24 órán belül történő lemondás esetén a szolgáltatás teljes díját ki kell fizetni. Kérjük, válasszon szolgáltatást, és foglaljon időpontot mediátor irodánkba a lenti űrlap segítségével.

Loading...