Válás

Irodánk és mediátoraink fő profilja a válás témakörével kapcsolatos válási mediáció és a válás közös megegyezéssel. A legtöbb ügyünk is ezzel kapcsolatos. Tapasztalatunk szerint a válás rengeteg embert érint Magyarországon (jelenleg a házasságkötések 40%-a), ám – ellentétben a Nyugat-európai tapasztalatokkal – itthon még mindig nem terjedt el széles körben a válás ügyvéd nélkül. A hosszantartó pereskedés helyett válassza a mediációt!

A mediátor segítségével a válás közös megegyezéssel való lebonyolítása kevésbé fájdalmas. Megbeszélhetjük a vitás kérdéseket. Olyan megállapodást köthetünk, amelyben egyik fél sem érzi magát vesztesnek. A válási mediáció segít abban, hogy a válás után is együtt tudjunk működni, amennyiben ez (például a gyerekek miatt) szükséges. Nem utolsó sorban pedig a mediáció sokkal olcsóbb mint a pereskedés.

Válás - válási mediáció

 •   Békés mederben tartjuk a tárgyalásokat.
 • ✓   Szakszerű tájékoztatást nyújtunk minden kapcsolódó kérdésben (jogi, eljárási).
 • ✓   Az eljárás biztosan olcsóbb, mint egy sokszor évekig elhúzódó per.
 • ✓   A válás sokkal gyorsabban lezajlik, mint egy pereskedés.
 • ✓   Segítünk a feleknek abban, hogy létrejöjjön a válás közös megegyezéssel.
 • ✓   Segítünk közös nevezőre jutni a vagyonmegosztás és gyermektartásdíj kérdésében.
 • ✓   Vagyonmegosztás esetén ügyvédi segítséget nyújtunk (házassági vagyonjogi szerződés, ingatlan adásvételi szerződés).
 • ✓   A megállapodást egyértelműen, a bíróság számára is érthető módon fogalmazzuk meg.
 • ✓   Megírjuk a bíróságra beadandó házassági bontókeresetet, díjak itt.
 • ✓   Elősegítjük a felek válás utáni együttműködését (a gyerekek érdekében).

Válás közös megegyezéssel – a válási mediáció lépései

 • ●   A házastársak felveszik a mediátorral a kapcsolatot.
 • ●   A mediátor külön-külön egyéni megbeszélést tart a házastársakkal.
 • ●   Közös mediációs ülés megtartása.
 • ●   Az álláspontok közelítése a válás vitás kérdéseiben.
 • ●   Megegyezés a járulékos kérdésekben – válás közös megegyezéssel.
 • ●   Megállapodás írásba foglalása a mediátor által.
 • ●   Házassági bontókereset mediátor általi írásba foglalása.
 • ●   Kereset + megállapodás benyújtása a bíróságra a felek által.
 • ●   Bíróság kitűz egy tárgyalási napot, jóváhagyja a megállapodást.

További részletek

Válás közös megegyezéssel

 

A bontóper (válóper) költségei

Mediációs eljárás nélkül a bontóper megindításának illetéke 30.000,- Ft., ezt a válást megindító félnek a keresetlevél első oldalára ragasztott illetékbélyegen kell lerónia. A jó hír, hogy a mediációs eljárási díj miatt ez az illeték a felére, 15.000,- Ft-ra csökkenthető! Részletek itt.

Válás közös megegyezéssel vagy “tényállásos bontás”?

A bontás iránti pert az egyik félnek kell megindítania. Amennyiben a házasság felbontását mindketten kérik, akkor közös megegyezéssel szűnik meg a házasság, és nem kerül sor a megromláshoz vezető okok feltárására. A válás során ez nagy könnyebbség az eljárásában részt vevőknek. Rosszabb esetben tényállásos bontóperre kerül sor, ahol bizonyítási eljárást kell lefolytatni (például tanú meghallgatással). Itt azt bizonyítják, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A válási mediáció során határozottan arra törekszünk, hogy létrejöjjön a válás közös megegyezéssel.

A válás beadása a bíróságra – keresetlevél benyújtása

A válás – a házassági bontóper (válóper) a keresetlevél illetékes bíróságra történő benyújtásával indul. Ebből ki kell derülnie, hogy a válás közös megegyezéssel történik-e, vagy a házasság megromlására vezető okok feltárásával kérik-e a válást. Ha van a felek között mediációs megállapodás, akkor a keresettel együtt a mediátor által is aláírt megállapodást nyújtják be a bíróságra.

A bíróság 1-3 hónapon belül kitűzi a tárgyalás időpontját, melyre beidézi a feleket. A válóper indítójának (felperes) mindenképp meg kell jelennie a bíró előtt, aki ilyenkor meghallgatja a feleket és hivatalból megpróbálja kibékíteni őket. A felperesnek nyilatkoznia kell, hogy a válás szándékát fenntartja-e. Ha igen, akkor a bíró a tárgyalást három hónapra elhalasztja.

A jog ezzel esélyt ad a feleknek arra, hogy időközben elálljanak válási szándékuktól. Ha a felek továbbra is a válás mellett döntenek, akkor ez idő alatt kötelesek írásban kérni a válóper folytatását (ez lehet akár az első tárgyalás másnapja is). Ha nem kérik, akkor a bíróság automatikusan megszünteti az eljárást, mert úgy veszi, hogy a felek kibékültek és már nem akarnak elválni. A bíróság a tárgyalás folytatására csak a kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte után tűzhet ki újabb határnapot.

Válás gyorsan, akár egy tárgyalás alatt is?

A házasság az első tárgyaláson is felbontható, ha a bírósági békítés (amelyre hivatalból, minden esetben sor kerül) nem vezetett eredményre, és a házasságból közös kiskorú gyermek nem született, illetve ha a gyermek már nagykorú és a tartásdíjban a szülők megegyeztek. Ez a válás közös megegyezéssel.

A válási mediáció végén közösen aláírt megállapodás és a mediátor közreműködésével megírt keresetlevél – az általunk nyújtott jogi tanácsadással együtt olyan eszközöket ad mindenki kezébe, amellyel rengeteg időt spórolhat meg. Ügyfeleink nem érzik majd magukat tanácstalannak a bírósági eljárási útvesztőben a válás során. A válás menetéről további részleteket ezen az oldalon talál!

 

Válás ügyvéd nélkül, válás közös megegyezéssel – pereskedés nélkül! Válási mediáció!

Mediátorpont

Ma Magyarországon a Polgári Törvénykönyvünk közvetítői eljárásra vonatkozó része hivatalosan is lehetővé teszi, hogy a válás során mediátor segítségét vegyük igénybe – ez történhet a saját akaratunkból vagy gyakran maga a bíró rendeli el, például a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perben. Ilyenkor a bíró csak arra kötelezi a szülőket, hogy legalább menjenek el egy mediátorhoz és vegyenek részt egy mediáción. Ha a mediáció sikertelen, a válás – a válóper folytatódik tovább.

A gyámhatóság szintén hivatalból elrendelheti, hogy a szülők a megfelelő együttműködés kialakítása érdekében mediációt vegyenek igénybe. A cél a válás közös megegyezéssel és a konfliktusok békés rendezése. A válási mediáció eredményeképp létrejött megállapodás pedig egy olyan egyezség, amelyet a későbbiekben a bíróság az ítéletébe foglal.

Válás menete a bíróságon

Házasságunk felbontásához legalább egyszer biztosan el kell mennünk az illetékes bíróságra. Mivel bíróságra jó esetben korábban még nem kellett mennünk, így okkal óckodunk az egész helyzettől. Ez esetben is az a legjobb amit tehetünk, hogy tájékozódunk és felkészülten érkezünk a bíróságra, úgy, hogy már tudjuk mi fog ott ránk várni a válásunk során.

Sokan fel is teszik a kérdést, hogy mindenképpen el kell-e menni a tárgyalásra. A felperesnek (aki a keresetlevelet benyújtja a bíróságra, amiben kéri, hogy bontsák fel a házasságát) az első tárgyaláson mindenképpen jelen kell lennie. Az alperes megteheti, hogy nem megy el a tárgyalásokra. Érdemes azonban tudni, hogy a bírók nem igazán nézik jó szemmel, ha egy házassági bontóperben nem jelennek meg az érintettek személyesen, még akkor sem, ha a válás közös megegyezéssel történik. Azt pedig nem is kell kihangsúlyozni, hogy a távolmaradás az ügy mielőbbi befejezését hátráltatja.

 

Mi zajlik a tárgyalóterem falai között egy válóperen?

A tárgyaláson a leggyakoribb helyzet az, hogy mindösszesen hárman vannak (amennyiben a felek nem bíznak meg ügyvédet, hogy képviselje őket a válás során, mert akkor természetesen a jogi képviselő is jelen van a tárgyaláson) a tárgyalótermben. A bíró és az akkor még házas felek. A bíró (jellemzően bírónő) ezután megállapítja, hogy a kitűzött tárgyaláson mindenki megjelent, aki a házasság felbontásában érintett, tehát az alperes és a felperes is jelen van. Ezt követően a bíró megkérdezi a feleket, hogy: közös megegyezéses bontás lesz-e (válás közös megegyezéssel), perköltség iránti igénye van-e valakinek, házastársi tartásra tart-e igényt valaki és hogy a jelenlévők egyező akaratnyilvánítással (egybehangzóan) kérik-e a házasság felbontását.

A következő lépés az az, hogy a bíró egyenként egyezteti a személyi igazolványon és lakcímkártyán szereplő személyes adatokat a megjelentekkel. Fontos illemszabály, hogy ha a tárgyalóteremben a bíró kérdez tőlünk, akkor arra mindig állva válaszolunk. További részletek.

 

A bírósági meghallgatás – mit kérdezhet a bíró?

Egy válás során arra érdemes készülnünk, hogy az alábbi kérdéseket nagy valószínűséggel felteszik nekünk a bontóperben:

 • ●   Önnek ez az első házassága?
 • ●   Született gyermek a házasságból? (Ha igen, mi a neve és születési helye, ideje.)
 • ●   Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?
 • ●   Mi a foglalkozása?
 • ●   Munkahelyének neve, címe?
 • ●   Havi átlagos nettó jövedelme?
 • ●   Ingatlan vagyona van-e? (Ha van, annak címe.)
 • ●   Jelenleg él-e valakivel élettársi kapcsolatban?
 • ●   Mikor szakadt meg az életközösség Önök között véglegesen és mindenre kiterjedően?
 • ●   Érzelmi alapon kötött házasságot az alperessel/felperessel?
 • ●   A házasságot megelőzően hány év ismeretség után költözött össze alperessel/felperessel?
 • ●   Mennyi ideig éltek élettársi kapcsolatban a házasságot megelőzően?
 • ●   Hol éltek?
 • ●   Ön meddig érezte jónak a házasságát?
 • ●   Fel kívánja tárni a házasság megromlásának okait?
 • ●   Az életközösségnek ki vetett véget? Ki költözött el? (Ha már külön költöztek.)
 • ●   Volt békülési kísérlet Önök között, eredményre vezetett?
 • ●   Jól megfontolt és alapos a válási szándéka?

Tudta, hogy a 30.000,- Ft-os bontóperi illeték 15.000,- Ft. is lehet ha mediációt vesz igénybe váláskor?

„ha a felek a polgári eljárást megelőzően külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban (mediációs eljárásban) vettek részt, az eljárás illetékének a közvetítő általános forgalmi adóval növelt – az illetékfizetésre kötelezett fél által viselt – díjával, de legfeljebb 50 000 forinttal csökkentett összegét, de legalább az egyébként fizetendő illeték 50%-át kell megfizetni. Nem jár illetékkedvezmény, ha
a) a közvetítői eljárást törvény kizárja, vagy
b) a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás ellenére a megállapodással rendezett jogvita tárgyában a felek bármelyike bírósághoz fordul, kivéve ha a per tárgya kizárólag a megállapodásban foglaltak érvényesítése.”
forrás: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 42. § (6)

Idõpont foglalás

Ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően! A foglalt időpontot megelőző 24 órán belül történő lemondás esetén a szolgáltatás teljes díját ki kell fizetni. Kérjük, válasszon szolgáltatást, és foglaljon időpontot a lenti űrlap segítségével.

Loading...