Válás

Válás során abban segítünk, hogy:

● megkímélje magát a hosszú és költséges bírósági huzavonától,

● megfelelően nyújtsa be keresetlevelét a bíróságra a válás alkalmával 

● ügye a bíróság előtt gyorsan és problémamentesen záródjon

● ellenségeskedés helyett együtt tudjon működni volt párjával,

● gyermekei kevésbé sérüljenek 

dr. Farkas Dorottya jogász-mediátor, válás közös megegyezéssel

A válási mediáció előnyei

 • Békés mederben tartjuk a tárgyalásokat.
 • Mindkét fél érdekeit figyelembe vesszük.
 • Az eljárás biztosan olcsóbb, mint egy sokszor évekig elhúzódó per.
 • A válás mediációval sokkal gyorsabban lezajlik, mint a peres eljárás.
Válás ügyvéd nélkül, vagyonmegosztás

Segítünk megegyezni

 • Segítünk, hogy létrejöjjön a válás közös megegyezéssel.
 • Segítünk megegyezni a vagyonmegosztás és tartásdíj kérdésében.
 • Elősegítjük a válás utáni együttműködést (pl. a gyerekek miatt).
Díjaink
Válás - megállapodás ellenjegyzése

Válás gyorsan, egy tárgyalás alatt

 • megállapodást a bíróság számára elfogadható módon írjuk meg.
 • Megírjuk a bíróságra beadandó házassági bontókeresetet.
 • Vagyonmegosztás esetén ügyvédi segítséget nyújtunk (pl. vagyonjogi szerződések).
Foglaljon időpontot

Válás előtt áll? Segítünk!

 • A mediáció során meg tudnak egyezni a válás közös megegyezéssel történő felbontásában.
 • Mediátor segítségével olyan megállapodást köthetnek, amelyben egyik fél sem érzi magát vesztesnek.
 • A válási mediáció segít abban, hogy a válás után is együtt tudjanak működni, amennyiben ez (például a gyerekek miatt) szükséges.
 • A mediáció sokkal gyorsabb és megfizethetőbb, mint a pereskedés. Forduljon hozzánk bizalommal!

A válási mediáció lépései

●   A házastársak felveszik a mediátorral a kapcsolatot.

●   A mediátor külön-külön egyéni megbeszélést tart a házastársakkal.

●   Közös mediációs ülés megtartása.

●   Az álláspontok közelítése a válás vitás kérdéseiben.

●   Megegyezés a járulékos kérdésekben – válás közös megegyezéssel.

●   Megállapodás írásba foglalása a mediátor által.

●   Házassági bontókereset formanyomtatvány kitöltése.

●   Kereset + mediációs megállapodás benyújtása a bíróságra.

●   Bíróság kitűzi az első tárgyalási napot, végül jóváhagyja a megállapodást.

További részletek

Megbeszélés

Megbeszélés

Mediáció

Megegyezés

Megállapodás (írásban)

Bontókereset megírása

Benyújtás a bíróságra

Bírósági tárgyalás

Időpontfoglalás

Válás közös megegyezéssel

Illetékbélyeg

A bontóper (válóper) költségei

Mediációs eljárás nélkül a bontóper megindításának tételes illetéke 30.000,- Ft., amit a válást megindító félnek (felperesnek) a keresetlevél első oldalára felragasztott illetékbélyegen kell lerónia. A jó hír, hogyha a felek igazolják a bíróság felé, hogy mediáción vettek részt, ez az illeték akár a felére, 15.000,- Ft-ra is lecsökkenthető! Erről minden esetben a bíró dönt!

Díjaink
Bíróság

A válás típusai

A közös megegyezéssel történő házasság felbontásakor nem tárják fel a megromláshoz vezető okokat. Ez nagy könnyebség a feleknek! Rosszabb esetben “tényállásos bontásra” kerül sor. Itt bizonyítási eljárást kell lefolytatni (például tanú meghallgatással). A válási mediáció során határozottan arra törekszünk, hogy létrejöjjön a válás közös megegyezéssel.

Közös megegyezésTényállásos bontás
Válás gyorsan, egy tárgyalás alatt

Válás gyorsan, egy tárgyalás alatt

A házasság az első tárgyaláson is felbontható, ha a bírósági békítés (amelyre hivatalból, minden esetben sor kerül) nem vezetett eredményre, és a házasságból közös kiskorú gyermek nem született, illetve ha a gyermek már nagykorú és a tartásdíjban a szülők megegyeztek. Fontos, hogy a mediációs megállapodás és a keresetlevél megfelelő formában legyen benyújtva a bíróságra.

Foglaljon időpontot

A válás beadása a bíróságra – keresetlevél benyújtása

A válás – a házassági bontóper (válóper) – a keresetlevél illetékes bíróságra történő benyújtásával indul. Ebből ki kell derülnie, hogy a válás közös megegyezéssel történik-e, vagy a házasság megromlására vezető okok feltárásával kérik-e a válást. Ha van a felek között mediációs megállapodás, akkor a keresettel együtt a mediátor által is aláírt megállapodást nyújtják be a bíróságra.

A bíróság 1-3 hónapon belül kitűzi a tárgyalás időpontját, melyre beidézi a feleket. A válóper indítójának (felperes) mindenképp meg kell jelennie a bíró előtt. Ezen a békítő tárgyaláson a feleknek nyilatkoznia kell, hogy válási szándékukat fenntartják-e vagy sem. Amennyiben nem, úgy a bíró megszünteti az eljárást.

Ha a felek a válás mellett döntenek, akkor ezt szóban jelzik a bírónak aki ítéletet hoz és elválasztja a feleket. Amennyiben a válásban kiskorú gyerek is érintett, akkor egy második tárgyalási időpontot tűz ki a bíró, ahol kimondja a gyerekes pár válását.

Igény esetén segítünk a keresetlevél kitöltésében

Miben kell mindenképpen megegyezni egy bontókeresetben?

  Szülői felügyelet gyakorlása

  Különélő szülő és gyermek kapcsolattartása

  Tartásdíjban – közös gyerekek esetén

  Házastársi tartás (igény szerint)

  Házastársi közös lakás használata

Válás közös megegyezéssel – válási mediáció

A Polgári Törvénykönyvünk lehetővé teszi, hogy a válás során mediátor segítségét vegyük igénybe – ez történhet a saját akaratunkból vagy gyakran maga a bíró rendeli el, például a szülői felügyelet rendezése iránti perben.

A gyámhatóság szintén elrendelheti a mediációt, a szülők az együttműködése érdekében. Cél a válás közös megegyezéssel, és a konfliktusok békés rendezése. A válási mediáció során létrejött megállapodást pedig a bíróság az ítéletébe foglalja.

Válóper ügyvéd nélkül a tárgyalóteremben

Budai Központi Kerületi Bíróság

A tárgyaláson általában hárman vannak jelen a tárgyalótermben – amennyiben a felek ügyvéd nélkül érkeznek: a bíró és az akkor még házasok. A bíró (jellemzően bírónő) ezután megállapítja, hogy a kitűzött tárgyaláson mindenki megjelent, aki a házasság felbontásában érintett, tehát az alperes és a felperes is jelen van. Ezt követően megkérdezi, hogy közös megegyezéses bontás lesz-e (válás közös megegyezéssel), van-e valakinek perköltség iránti igénye, tart-e igényt valaki házastársi tartásra, hogy a jelenlévők egyező akaratnyilvánítással (egybehangzóan) kérik-e a házasság felbontását.

A következő lépés az az, hogy a bíró egyenként egyezteti a személyi igazolványon és lakcímkártyán szereplő személyes adatokat a megjelentekkel. Fontos illemszabály, hogy ha a tárgyalóteremben a bíró kérdez tőlünk, akkor arra mindig állva válaszolunk.

A mediáció előnyei

Bírósági meghallgatás – mit kérdez a bíró?

  Önnek ez az első házassága?

● Született gyermek a házasságból? (Ha igen, mi a neve és születési helye, ideje.)

● Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?

● Mi a foglalkozása?

● Munkahelyének neve, címe?

● Havi átlagos nettó jövedelme?

● Ingatlan vagyona van-e? (Ha van, annak címe.)

● Jelenleg él-e valakivel élettársi kapcsolatban?

● Mikor szakadt meg az életközösség Önök között véglegesen és mindenre kiterjedően?

● Érzelmi alapon kötött házasságot az alperessel/felperessel?

● A házasságot megelőzően hány év ismeretség után költözött össze alperessel/felperessel?

● Mennyi ideig éltek élettársi kapcsolatban a házasságot megelőzően?

● Hol éltek?

● Ön meddig érezte jónak a házasságát?

● Fel kívánja tárni a házasság megromlásának okait?

● Az életközösségnek ki vetett véget? Ki költözött el? (Ha már külön költöztek.)

● Volt békülési kísérlet Önök között, eredményre vezetett?

● Jól megfontolt és alapos a válási szándéka?

Kérdése van? Segítünk!

Időpontfoglalás

Ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően! A foglalt időpontot megelőző 24 órán belül történő lemondás esetén a szolgáltatás teljes díját ki kell fizetni. Kérjük, válasszon szolgáltatást, és foglaljon időpontot mediátor irodánkba a lenti űrlap segítségével.

Loading...